Event & party rental specialist Follow us Vuokraa tai osta omaksi. Soita 0400 766 700

Kuljetuspalvelut ja toimitusehdot

Kuljetus- ja asennuspalvelu

Tarjoamme kaikille tuotteillemme kattavan kuljetus- ja asennuspalvelun tarpeen mukaan.

Halutessasi toimitamme vuokraamasi laitteet perille ja asennamme ne käyttövalmiiksi puolestasi. Toimitus- ja asennuskulut lasketaan tapauskohtaisesti tarjouksen yhteydessä.

Coinline kuljetus- ja asennushinnasto 2019 (pdf)

Suurin osa laitteistamme on noudettavissa Espoosta
Juvanmalmin varastoltamme (Rajamaankaari 5, 02970 Espoo) tai
Koskelon toimipisteestämme (Koskelontie 14 A, 02920 Espoo).

Toimitusehdot vuokralaitteille

Coinline Oy:n vuokraehdot vuokralaitteille (pdf)

Coinline Oy:n vuokraamat tuotteet ovat turvallisia ja toiminnaltaan luotettavia. Tutustu alla oleviin toimitusehtoihin ennen kuin vuokraat tuotteitamme. Asiakas sitoutuu noudattamaan toimitusehtoja tilauksen vahvistamisen myötä.

1. Vahvistetun tilauksen voi perua maksutta 14 vrk. ennen tilaisuutta tai toimitusta. 2-13 vrk ennen tilaisuutta tai toimitusta tehdystä peruutuksesta veloitamme 20% vuokrahinnasta. Alle 48 tuntia ennen tilaisuutta tai toimitusta tehdystä peruutuksesta veloitamme 40% vuokrahinnasta. Veloitus koskee ainoastaan kalustoa, ei esimerkiksi kuljetuksen tai henkilökunnan osuutta hinnasta.

2. Asiakas vastaa vuokratuista tuotteista koko vuokra-ajan. Mikäli asiakas on tilannut Coinline Oy:n kuljetus- ja asennuspalvelun, päättyy asiakkaan vastuu laitteista siinä vaiheessa kun Coinline Oy ottaa laitteet kyytiin. Tämä ei poista asiakkaan vastuuta laitteiden kunnosta, joka päättyy vasta kun Coinline Oy:llä on ollut mahdollisuus tarkistaa laitteet. Pomppulinnat vaativat kuivat sääolosuhteet, ennen kuin ne voidaan tarkistaa.

3. Vuokraan ei sisälly käyttöhenkilökunta ellei tästä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

4. Kaluston kuljetus ei sisälly laitevuokraan.

5. Vuokralleottaja (asiakas) on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston uushankinta-arvon. Coinline Oy vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista.

6. Asiakas vastaa kaikista tarvittavista luvista, lukuun ottamatta musiikkilaitteiden Teosto- ja Gramexmaksuja.

7. Coinline Oy ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

8. Laskutusasiakkaille maksuehto on 14 pv./netto toimituspäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. Erääntyneelle vuokralle tai sen osalle suorittaa asiakas 11 % vuotuisen viivästyskoron eräpäivästä lukien sekä perimiskulut.

9. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

10. Vuokralaitteiden palautukset on suoritettava samaan toimipisteeseen mistä ne on vuokralle otettu, ellei asiasta ole erikseen toisin vuokranantajan kanssa sovittu.

11. Mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai laiminlyö erääntyneet vuokranmaksut, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus sekä ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa asiakasta kuulematta. Asiakas on velvollinen korvaamaan Coinline Oy:lle yllämainitusta toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset.

12. Kaikkia sähkölaitteita saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. Mikäli laitteita käytetään ulkona, vastaa asiakas siitä että käytetyt jatkojohdot, pistokkeet sekä laitteet ovat ulkokäyttöön soveltuvia. Pomppulinnojen puhaltimia ei saa käyttää vesisateessa. Sähkölaitteissa tulee erityisesti huomioida, etteivät lapset pääse käsiksi sähköistettyihin osiin. Asiakas vastaa vikavirtasuojien käytöstä. Ulkoista vikavirtasuojaa ei tarvitse käyttää, mikäli liitettävän pistokkeen takana sähkökeskuksessa sellainen jo löytyy. Vikavirtasuojan tulee olla henkilövikavirtasuoja, eli 30mA vikavirrasta katkaiseva malli. Tulipaloja ehkäisevät vikavirtasuojat katkaisevat vasta n. 300mA vikavirrasta, eivätkä täten sovellu ihmisen suojaamiseksi sähköiskulta. Pyydä tarvittaessa vikavirtasuojia lainaksi tilauksen yhteydessä.

13. Kaikissa pomppulinnojen vuokrauksissa on huolehdittava valvonnasta niin, ettei lapsia ole liikaa kerralla pomppimassa ja että he myös toimivat ohjeiden mukaan. Erikseen voidaan sopia, että Coinline Oy:n valvojat vastaavat valvonnasta. Valvojan tehtävään kuuluu ainoastaan ohjeistus laitteen käytöstä käyttäjille sekä mahdollisimman turvallisen käytön valvominen. Valvoja ei ole lastenhoitaja, eikä ole vastuussa lapsista. Lasten vanhemmat tai paikalla oleva erikseen nimetty vastuuhenkilö kantaa tämän vastuun.

14. Coinline Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneita kuluja, mikäli laite ei vuokra-aikana toimi. Coinline Oy kuitenkin tarkistaa aina laitteiden toimivuuden ja siisteyden ennen toimituksia. Mikäli laite ei toimi, ei asiakas ole velvollinen maksamaan vuokraakaan. Jos laite toimii osan aikaa eikä korvaavaa tuotetta ole pystytty järjestämään, lasketaan vuokra siltä osalta jolloin laite toimi.

15. Mikäli asiakkaalla oleva laite lakkaa toimimasta tai se ei toimi ollenkaan, pyrkii Coinline Oy korjaamaan laitteen tai toimittamaan vastaavan laitteen asiakkaan käyttöön ilman lisäkustannuksia.

16. Kaikki vuokrattavat laitteet sekä niiden oheistarvikkeet on palautettava puhdistettuina ja toimivina eli siinä kunnossa, kun ne asiakkaalle on toimitettu. Pomppulinnat voi säästä johtuvissa tapauksissa palauttaa märkinä, mutta puhtaina, jolloin kuivaamme ne veloituksetta. Mikäli velvollisuus laiminlyödään, on Coinline Oy:llä oikeus periä puhdistusmaksuna 35,- (alv 0 %) per puhdistukseen kulunut työtunti. Funfood –laitteille on erillinen puhdistushinnasto, mikäli asiakas palauttaa ne likaisina. 20,- (alv 0 %). Lämmittävä tarjoiluvitriini, Hot-dog kärry sekä Hattarakoneet ja –kärryt. 30,- (alv 0%): Fun Slush –jäähilelaite sekä Popcornkoneet.

17. Mahdollisesta laitteiden kustomoinneista jääneet teippi- ja liimajäljet on poistettava ennen vuokra-ajan päättymistä. Suosittelemme staattisen kalvon käyttöä perinteisen teipin sijaan. Liimajälkien, teippien tai maalivaurioiden poistamisesta ja korjaamisesta veloitamme 35,- / h. (alv 0 %) + materiaalit.

18. Järjestäjä on kaikissa tapahtumissa velvoitettu käymään läpi laitehoitajien kanssa turva- ja käyttöohjeet kullekin laitteelle sekä toimenpiteistä sään muutoksissa (mm. sade ja tuuli). Coinline Oy kouluttaa ja ohjeistaa yhden vastuuhenkilön tilaisuutta kohden. Lisäksi Coinline Oy toimittaa turva- ja käyttöohjeet järjestäjille.

19. Ulkotilaisuuksissa on kaikki pomppulinnojen ja muiden laitteiden kiinnitykset tehtävä huolella. Kiinnitykseen käytetään köysiä, kiiloja, painoja tai näiden yhdistelmiä. On myös varmistettava, että pomppulinnojen sisäänkäyntien ympärillä / edessä on riittävästi pehmentäviä patjoja. Kiinnikkeet ja pehmustepatjat kuuluvat laitevuokraan.

20. Asiakas vastaa siitä, että saa riittävät ohjeistukset Coinline Oy:ltä liittyen laitteiden turvallisuuteen, käyttöön sekä puhdistukseen.

21. Kaukokiidolla tai muulla ulkopuolisella kuljetuksella kuljetetuissa ja palautetuissa tuotteissa asiakas on velvollinen pakkaamaan tuotteet mahdollisimman samalla tavalla kuin ne olivat vastaanottaessa. Asiakas saa Coinline Oy:ltä hintaarvion kuljetuksen hinnasta tarjouksen yhteydessä. Hinta-arvio perustuu lähetettävän kollin kokoon. Asiakas sitoutuu maksamaan Coinline Oy:lle kuljetusyhtiön Coinlinelta veloittamat todelliset kuljetuskustannukset jälkikäteen. Kustannukset voivat nousta merkittävästi, jos esimerkiksi pomppulinna pakataan palauttaessa sellaiseen pakettiin joka on huomattavasti saapunutta lavaa suurempi, jolloin se vie useamman lavapaikan.

22. Mikäli asiakas ei pysty palauttamaan vuokrattua laitetta määräaikaan mennessä, on siitä sovittava erikseen Coinline Oy:n kanssa. Coinline Oy:llä on oikeus periä normaalin vuokrataksan mukainen lisämaksu myöhästyneistä palautuksista.

23. Asiakas vastaa Coinlinen kuljetusta tilatessa siitä, että vuokratut laitteet mahtuvat laitteiden tuontireittiä pitkin sijoituspaikkaan. Asiakas vastaa myös siitä, ettei matkalla ole portaita tai muita esteitä, jotka estävät laitteiden tuonnin sijoitustilaan. Mahdollisista esteistä tulee aina ilmoittaa etukäteen, jolloin varaamme tarvittavan määrän henkilöitä kuljetusta / asennusta / purkamista varten. Coinline Oy ei ole velvollinen hyvittämään sellaisia laitteita, joita ei voida edellä mainittujen tai vastaavien esteiden takia toimittaa. Perille tulee päästä pakettiautolla tai tarpeen vaatiessa perälautanosturiautolla. Tarvittaessa reitti tarkistetaan etukäteen yhdessä Coinline Oy:n edustajan kanssa.

24. Coinline Oy:n kuljetuksissa käytetään kahden tunnin aikaikkunaa. Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitus / palautusaika ovat tavoiteaikoja, jotka sijoittuvat keskelle aikaikkunaa. Ilmoitamme n. 30 min. ennen saapumista, mikäli saapumisaika poikkeaa tavoiteajasta.

25. Sähkölaitteita varten on oltava riittävä määrä sähköpistokkeita sijoituspaikkojen luona. Sisätapahtumissa teemme lyhyitä jatkojohtovetoja ilman veloitusta, ulkotapahtumiin vuokraamme erikseen ulkokäyttöön tarkoitettuja kaapelikeloja.

26. Coinline Oy:ltä erikseen tilattu tapahtumahenkilökunta pitää laitehoidon, valvonnan, pelinhoidon sekä vastaavien ohella taukoja tarpeen mukaan. Taukojen määrä riippuu työajan pituudesta, max. 1/8 työajasta.